0

Hồ sơ quyết toán

HSQT-0001
(Đang cập nhật ...)
(Đang cập nhật ...)
Còn hàng
5.000.000₫
* Giá sản phẩm đã bao gồm VAT

Vai trò của Hồ sơ quyết toán: Làm cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; Là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc k
QR code cho sản phẩm Hồ sơ quyết toán